• Nieuwsbrief oktober 2015

    Beste leden, ouders en belangstellenden, Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en veel leden zijn al met veel plezier aan het trainen. Een behoorlijk aantal kinderen en volwassenen zijn lid geworden van Yoo Sin. Dat is een goede  ontwikkeling, maar we zijn er nog niet; er moeten nog een behoorlijk aantal leden bij om alles