Yoo Sin is een sportvereniging waarbij de werkzaamheden voornamelijk worden gedaan door vrijwilligers. De vereniging kent geen winstoogmerk. Actieve betrokkenheid van de leden bij het wel en wee binnen de vereniging is daarom de kurk waarop de club drijft!

 

Algemene Leden Vergadering

 

Alle leden van Yoo Sin kunnen via de algemene vergadering hun inbreng leveren op het beleid binnen de club. Alle zaken betreffende financiën, activiteiten en organisatie komen daarbij aan de orde.

 

Het Bestuur

 

Het bestuur van Yoo Sin bestaat uit de volgende personen.

  • Freek Albers – Voorzitter
  • Frans van Dijk – Penningmeester
  • Bert Swartjes – Bestuurslid

Heeft u vragen aan het bestuur? Stuur gerust een e-mail naar info@yoosin.nl. Bent u er van overtuigd dat u ons bestuur of de club op een andere manier kunt versterken? Stuur dan een motivatiebrief naar info@yoosin.nl.

 

Vertrouwenspersoon

DSC00842

Yoo Sin werkt al een paar jaar met een vertrouwenspersoon. Dat is een onafhankelijke persoon binnen de club die je kunt benaderen voor zaken die je vertrouwelijk behandeld wilt zien. Dit kan variëren van klachten over trainers of bestuur, tot persoonlijke (gezondheids)situaties die al dan niet te maken hebben met je functioneren binnen de club.

Onlangs heeft Frank Gerbers te kennen gegeven dat hij vertrouwenspersoon wil zijn. Wij zijn erg blij met Franks bereidheid en willen je dan ook laten weten dat je met je vertrouwelijke zaken vanaf heden bij hem terecht kan.

Frank is te bereiken via telefoonnummer: 06-13 87 77 00.

 

Commissies

 

  • Oudercommissie: De oudercommissie ondersteunt de jeugdtrainer tijdens interne evenementen voor onze jeugdleden (examens, wedstrijden, e.d.). Tevens vormt deze commissie een klankbord voor het bestuur inzake het beleid rondom onze jeugdleden.
  • Technische commissie: De technische commissie is verantwoordelijk voor de sporttechnische programma’s binnen de vereniging. Zij evalueert jaarlijks de sportieve vorderingen en stelt indien nodig de programma’s bij.
  • Financiële commissie: Deze commissie controleert namens de leden het bestuur op het gevoerde financiële beleid en de administratieve organisatie. Jaarlijks brengt de financiële commissie verslag uit aan de leden tijdens de algemene vergadering.
  • Feestcommissie: De feestcommissie zorgt ervoor dat er een aantal sportieve en niet-sportieve activiteiten georganiseerd worden gedurende het jaar! Hoogtepunt hierbij zijn de Barbecue en de Nieuwjaarsreceptie, maar ook andere feestjes worden met veel plezier georganiseerd.