Algemene Voorwaarden versie 1.3

Lid worden

 

Personen kunnen zich op aanmelden voor lidmaatschap bij Yoo Sin door het formulier op de Meld je aan! pagina in te vullen. Door hier uw gegevens naar waarheid in te vullen meldt u zich officieel aan als lid van Yoo Sin en gaat men akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de vereniging. Vanaf dat moment bent u ook verplicht om contributie te gaan betalen.

Wijzigingen

 

Wijzigingen in relevante gegevens zoals adres, telefoonnummer, bankrekening dient het lid te melden aan de ledenadministratie via adminyoosin@gmail.com.

Gezondheid

 

Het lid is verplicht (mogelijke) gezondheidsrisico’s voor aanvang van de training te melden bij de trainer. Het niet melden van deze risico’s kan blessures of extra (gezondheids)risico’s met zich meebrengen.

Social media

 

Yoo Sin maakt gebruik van een website en Facebook. Via deze kanalen worden regelmatig nieuwsberichten, foto’s en video’s gepresenteerd. Hierbij worden ook regelmatig foto’s van leden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens evenementen of wedstrijden. Door lid te zijn van Yoo Sin gaat u akkoord met dit mediabeleid. Heeft u toch bezwaar over een foto of video die online staat? Neem dan contact met ons op via info@yoosin.nl.

Aansprakelijkheid

 

De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens de training en/of wedstrijden opgelopen blessures. De vereniging is daarnaast niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen uit of rond de sportaccommodatie.

Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland

 

T.S.V. Yoo Sin is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Het is voor leden van Yoo Sin daardoor verplicht om lid te worden van de TBN. Yoo Sin meldt zelf de leden aan bij de TBN. Nieuwe leden ontvangen vervolgens een acceptgiro t.b.v. de contributie van de TBN. Na betaling volgt het bewijs van lidmaatschap (paspoort en een bewijs van betaling). Bij alle officiële evenementen waar het lid aan deelneemt dienen dit paspoort met betalingsbewijs overhandigd te worden. Tot deze evenementen behoren o.a. (dan-) examens, wedstrijden en cursussen. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij T.S.V. Yoo Sin, wordt het lidmaatmaatschap bij de TBN niet automatisch opgezegd. Het lid dient zijn lidmaatschap bij de T.B.N. zelf op te zeggen.

Beëindiging lidmaatschap

 

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. Deze schriftelijke opzegging moet uiterlijk ontvangen zijn 1 maand vóór de aanvang van het volgende Kwartaal. (1e kwartaal-30 nov., 2e kwartaal-28 februari, 3e kwartaal: 31 mei, 4e kwartaal: 31 augustus). Pas na tijdige schriftelijke afmelding wordt het lid ontheven van contributiebetaling. Indien men zich te laat afmeldt, is men de contributie van het op de afmelding volgende kwartaal nog verschuldigd. Hierop gelden dezelfde betalingsregels als voor een normaal te betalen kwartaal.

Afmelden kan door een e-mail te sturen naar info@yoosin.nl. We verzoeken u om de bevestiging hiervan te bewaren.