Lid worden

 

Door het inschrijfformulier ingevuld en voorzien van handtekening in te leveren bij één van de trainers of bestuursleden, meldt men zich officieel aan als lid van T.S.V. Yoo Sin en gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden van de vereniging.

 

Wijzigingen

 

Wijzigingen in relevante gegevens zoals adres, telefoonnummer, bankrekening dient het lid te melden aan de ledenadministratie via: adminyoosin@gmail.com (of schriftelijk naar het onderstaande postadres).

 

Gezondheid

 

Het lid is verplicht (mogelijke) gezondheidsrisico’s voor aanvang van de training te melden bij de trainer.

 

Aansprakelijkheid

 

De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens de training en / of wedstrijden opgelopen blessures. De vereniging is daarnaast niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen uit of rond de sportaccomodatie.

 

Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland

 

T.S.V. Yoo Sin is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Het is voor leden van Yoo Sin daardoor verplicht om lid te worden van de TBN. Yoo Sin meldt zelf de leden aan bij de TBN. Nieuwe leden ontvangen vervolgens een acceptgiro tbv. de contributie van de TBN. Na betaling volgt het bewijs van lidmaatschap (paspoort en een bewijs van betaling). Bij alle officiële evenementen waar het lid aan deelneemt dienen dit paspoort met betalingsbewijs overhandigd te worden. Tot deze evenementen behoren o.a. (dan-) examens, wedstrijden en cursussen. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij T.S.V. Yoo Sin, wordt het lidmaatmaatschap bij de TBN niet automatisch opgezegd. Het lid dient zijn lidmaatschap bij de T.B.N. zelf op te zeggen.

 

Beëindiging lidmaatschap

 

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd (zie ook punt 2). Deze schriftelijke opzegging moet uiterlijk ontvangen zijn 1 maand vóór de aanvang van het volgende Kwartaal. (1e kwartaal-30 nov., 2e kwartaal-28 februari, 3e kwartaal: 31 mei, 4e kwartaal: 31 augustus). Pas na tijdige schriftelijke afmelding wordt het lid ontheven van contributiebetaling. Indien men zich te laat afmeldt, is men de contributie van het op de afmelding volgende kwartaal nog verschuldigd. Hierop gelden dezelfde betalingsregels als voor een normaal te betalen kwartaal.

Afmelden kan door:
– Brief naar onderstaand postadres te verzenden
– Een afmelding te sturen naar info@yoosin.nl (bevestiging bewaren!)

 

Postadres

 

Diamantstraat 20
6534 WX Nijmegen
Nederland