Huis- en Gedragsregels

 

 • Ben op tijd in de les. Ieder lid zorgt ervoor dat zij/hij minimaal 5 á 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig is.
 • Ieder lid is zuinig op de spullen van anderen en die van de sportvereniging en de accommodatie.
 • De mobiele telefoon is uitgeschakeld.
 • Ieder lid zorgt voor een goede hygiëne: korte nagels, lang haar opgebonden dan wel in vecht, schone kleding.
 • Ieder lid zorgt tijdens de training voor goede beschermingsmaterialen om letsel bij zichzelf of de ander te voorkomen.
 • Een lid moet in goede gezondheid verkeren om aan de training te kunnen deelnemen. (Bij ziekte of blessures mag men niet aan de training deelnemen.)
 • Sieraden, horloges en piercings die letselrisico opleveren voor de drager of anderen dienen te worden verwijderd dan wel afgeplakt.
 • Het gebruik van stimulerende middelen in en rondom de accommodatie is niet toegestaan.
 • Discriminatie, kwetsend taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Houdt rekening met omwonenden. Denk aan parkeren, ophalen van kinderen, vertrek ‘s avonds.
 • De technieken die je worden aangeleerd mogen niet op straat worden gebruikt. Het is alleen toegestaan wanneer je jezelf of een ander moet verdedigen.

 Kantine

 

 • De kantine kan door leden of ouders van leden gebruikt worden voorafgaand en na afloop van de training.
 • Voor de kantine geldt een huishoudelijk reglement. Wees hiervan op de hoogte