penningmeester

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Yoo Sin zoekt een penningmeester!

In het bestuur van Yoo Sin is een vacature ontstaan voor de rol van penningmeester.
We willen deze graag op korte termijn invullen.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een (meerjaren)begroting,
de jaarrekening en tussentijdse kwartaalrapportages.
Je houdt zicht op de lopende rekening en je adviseert het bestuur over kosten en opbrengsten.
Daarnaast denk je mee over de koers en het beleid van de vereniging.
De tijdsinvestering is door het jaar heen wisselend, we schatten deze op ongeveer 8 uur per maand.

Vaste momenten:

  • de bestuursvergaderingen, eens per maand op zaterdagochtend;
  • 2x per jaar een ledenvergadering, voorafgegaan door een bijeenkomst van de kascontrolecommissie.

Wil je als lid of als ouder van een lid graag intensiever betrokken zijn bij onze dynamische sportvereniging en heb je een goed gevoel voor en ervaring met cijfers, stuur dan een mail naar info@yoosin.nl onder vermelding van vacature penningmeester. We zoeken dan zo spoedig mogelijk contact. We zien uit naar je reactie!