Bestuursbesluiten

Om aan de regelgeving van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) te voldoen vind je op deze pagina alle bestuursbesluiten die genomen zijn. Dit zorgt ervoor dat je als lid inzicht hebt in wat het bestuur besluit. Hiermee houden we de club en het bestuur transparant en kun je als lid op de hoogte blijven van de acties die het bestuur onderneemt.


Bestuursbesluit van 17-08-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 17-08-2021 te Nijmegen de volgende besluiten genomen.

  • Een van de leden wordt uitgeschreven bij Yoo Sin, omdat het lid niet meer op de trainingen verschijnt. (naam van het lid is bij het bestuur bekend).
  • Het contract van trainer Geline Kouwenberg wordt met een jaar verlengd.
  • De hanmudotrainingen worden tijdelijk stilgelegd. Op een later moment wordt gekeken of er een doorstart kan worden gemaakt.
  • Een bedrag van maximaal 500,- wordt er besteed aan een openingsactiviteit van het seizoen 21/22. De activiteit wordt gehouden op 4 september 2021.
  • De Algemene Ledenvergadering najaar 2021 wordt gehouden op 29 oktober 2021.

Bestuursbesluit van 22-06-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 22-06-2021 te Nijmegen het volgende besluit genomen.

  • Het werkboek van de WBTR is vastgesteld.
  • De punten op de actielijst die voortvloeit uit dit werkboek zijn verdeeld onder de bestuursleden.