Algemene voorwaarden van Yoo Sin

De algemene voorwaarden van Yoo Sin kun je op deze pagina lezen. Deze voorwaarden hebben betrekking op het aangaan van een lidmaatschap bij Yoo Sin. Lees deze aandachtig door voordat je je inschrijft.

Algemene Voorwaarden versie 1.9

Lid worden bij Yoo Sin

Personen kunnen zich op aanmelden voor lidmaatschap bij Yoo Sin door het formulier op de Meld je aan! pagina in te vullen. Door hier uw gegevens naar waarheid in te vullen meldt u zich officieel aan als lid van Yoo Sin en gaat men akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de vereniging. Vanaf dat moment bent u ook verplicht om contributie te gaan betalen totdat u zich afmeld (Zie lidmaatschap beëindigen).

Het wijzigingen van gegevens

Wijzigingen in relevante gegevens zoals adres, telefoonnummer, bankrekening enz. dient het lid te melden aan de club door een mail te sturen naar Yoo Sin of door een bericht achter te laten via ons contactformulier op onze website.

Yoo Sin meldt belangrijk nieuws regelmatig via de e-mail. Zorg er ook daarom voor dat uw juiste e-mailadres doorgeeft aan Yoo Sin, ook als deze is gewijzigd of als u een ander e-mailadres gebruikt.

Het melden van gezondheidsrisico’s

Het lid is verplicht (mogelijke) gezondheidsrisico’s voor aanvang van de training te melden bij de trainer. Het niet melden van deze risico’s kan blessures of extra (gezondheids)risico’s met zich meebrengen. Yoo Sin is niet verantwoordelijk voor risico’s die ontstaan als gevolg van het niet melden van de gezondheidsrisico’s.

Het gebruik van social media bij Yoo Sin

Yoo Sin maakt gebruik van een website en Facebook. Via deze kanalen worden regelmatig nieuwsberichten, foto’s en video’s gepresenteerd. Hierbij worden ook regelmatig foto’s van leden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens evenementen of wedstrijden. Door lid te zijn van Yoo Sin gaat u akkoord met dit mediabeleid. Heeft u toch bezwaar over een foto of video die online staat? Neem dan contact met ons op via info@yoosin.nl.

Aansprakelijkheid van de vereniging

De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens de training en/of wedstrijden opgelopen blessures. De vereniging is daarnaast niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen uit of rond de sportaccommodatie.

Lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland

Yoo Sin is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Het is voor leden van Yoo Sin daardoor verplicht om lid te worden van de TBN. Yoo Sin meldt zelf de leden aan bij de TBN. Nieuwe leden ontvangen vervolgens een acceptgiro t.b.v. de contributie van de TBN. Na betaling volgt het bewijs van lidmaatschap (paspoort en een bewijs van betaling). Bij alle officiële evenementen waar het lid aan deelneemt dienen dit paspoort met betalingsbewijs overhandigd te worden. Tot deze evenementen behoren o.a. (dan-) examens, wedstrijden en cursussen.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens bij de Taekwondo Bond Nederland en dient wijzigingen zelf door te geven.

Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Yoo Sin, wordt het lidmaatmaatschap bij de TBN niet automatisch opgezegd. Het lid dient zijn lidmaatschap bij de TBN zelf op te zeggen.

Jouw lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap bij Yoo Sin kunt u opzeggen door ons uitschrijfformulier in te vullen.

Opzeggingen dienen één maand vóór de aanvang van het volgende kwartaal ingediend zijn. Pas na tijdige schriftelijke afmelding wordt het lid ontheven van contributiebetaling. Indien men zich te laat afmeldt, is men de contributie van het op de afmelding volgende kwartaal nog verschuldigd. Hierop gelden dezelfde betalingsregels als voor een normaal te betalen kwartaal. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd n.a.v. afmelding.

Afmelden kan ook door een e-mail te sturen naar info@yoosin.nl.

Als de afmelding verwerkt is ontvangt u daarvan altijd een bevestiging per mail. Wij verzoeken u om deze bevestiging te bewaren.