Bestuursbesluiten van Yoo Sin

Om transparant naar haar leden te zijn laat het bestuur de bestuursbesluiten van Yoo Sin op deze pagina zien. Zo krijg jij als lid inzicht in de besluiten die er op bestuurlijk niveau genomen worden binnen de club. Hiermee voldoet Yoo Sin aan de regelgeving van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Bestuursbesluit van 21-12-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 21-12-2021 te Nijmegen het volgende besluit genomen.

 • Er is besloten om het breed motorisch ontwikkelen in een pilotfase van een half jaar te starten, mits er geen zwaarwegende zaken zijn die tot een ander besluit zullen leiden.

Bestuursbesluit van 26-10-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 5-10-2021 te Nijmegen de volgende besluiten genomen.

 • Het beleidsplan 2022 is besproken en vastgesteld. Deze kan aangeboden worden in de ALV van 12 november 2021.

Bestuursbesluit van 5-10-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 5-10-2021 te Nijmegen de volgende besluiten genomen.

 • Een aanvraag voor een Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering is ingevuld en er is besloten dat deze verzekering op 1 november 2021 in gaat.
 • De ALV wordt verplaatst naar 12 november 2021 (i.p.v. de eerdergenoemde 5 november 2021).

Bestuursbesluit van 17-08-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 17-08-2021 te Nijmegen de volgende besluiten genomen.

 • Een van de leden wordt uitgeschreven bij Yoo Sin, omdat het lid niet meer op de trainingen verschijnt. (naam van het lid is bij het bestuur bekend).
 • Het contract van trainer Geline Kouwenberg wordt met een jaar verlengd.
 • De hanmudotrainingen worden tijdelijk stilgelegd. Op een later moment wordt gekeken of er een doorstart kan worden gemaakt.
 • Een bedrag van maximaal 500,- wordt er besteed aan een openingsactiviteit van het seizoen 21/22. De activiteit wordt gehouden op 4 september 2021.
 • De Algemene Ledenvergadering najaar 2021 wordt gehouden op 29 oktober 2021.

Bestuursbesluit van 22-06-2021

Het bestuur van Yoo Sin heeft op 22-06-2021 te Nijmegen het volgende besluit genomen.

 • Het werkboek van de WBTR is vastgesteld.
 • De punten op de actielijst die voortvloeit uit dit werkboek zijn verdeeld onder de bestuursleden.