Huishoudelijke regels

Bij Yoo Sin gaan we fatsoenlijk met elkaar en onze spullen om. Daarom hebben we huishoudelijke regels opgesteld die ervoor zorgen dat we allemaal prettig met elkaar omgaan en dat we fijn bij Yoo Sin kunnen komen en sporten.

Huishoudelijk reglement versie 1.2

Huis- en Gedragsregels

 • Ben op tijd in de les. Ieder lid zorgt ervoor dat zij/hij minimaal 5 á 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig is
 • Ieder lid is zuinig op de spullen van anderen en die van de sportvereniging en de accommodatie
 • De mobiele telefoon is uitgeschakeld
 • Ieder lid zorgt voor een goede hygiëne: korte nagels, lang haar opgebonden dan wel in vlecht, schone kleding
 • Ieder lid zorgt tijdens de training voor goede beschermingsmaterialen om letsel bij zichzelf of de ander te voorkomen
 • Een lid moet in goede gezondheid verkeren om aan de training te kunnen deelnemen. (Bij ziekte of blessures mag men niet aan de training deelnemen)
 • Sieraden, horloges en piercings die letselrisico opleveren voor de drager of anderen dienen te worden verwijderd dan wel afgeplakt
 • Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen in en rondom de accommodatie is niet toegestaan
 • Discriminatie, kwetsend taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd
 • Houd rekening met omwonenden. Denk aan parkeren, ophalen van kinderen, vertrek ‘s avonds
 • De technieken die je worden aangeleerd mogen niet op straat worden gebruikt. Het is alleen toegestaan wanneer je jezelf of een ander moet verdedigen

Kantine

 • De kantine kan door leden of ouders van leden gebruikt worden voorafgaand en na afloop van de training
 • Zorg ervoor dat de kantine schoon en netjes wordt achtergelaten
 • Was zelf je gebruikte kopjes/glazen af
 • Neem je koffie of thee? Dan is een bijdrage van €0,50 per consumptie gewenst (in het kistje op het aanrecht)
 • Geef de dames die vrijwillig voor ons schoonmaken de ruimte om hun werk te doen
 • Let erop dat ook je kinderen het speelgoed netjes opruimen